UL COLOR s.r.o.

Penetrační nátěr – podceňovaná úprava povrchu

Vymalovat co nejrychleji a za co nejnižší cenu. To jsou nejčastější důvody, proč je penetrační nátěr mnohými řemeslníky zcela vynecháván. A přitom důkladná příprava stěn penetrací před výmalbou ovlivňuje konečný výsledek. Je zárukou kvalitní výmalby, která vydrží čistá a nepopraskaná delší dobu.


Co je penetrace

Penetrace je pronikání nosného média (voda, rozpouštědla a další chemické přípravky) do podkladu. Zvyšuje se tak přilnavost povrchu. Úkolem penetrace je zpevnění podkladu a vyrovnání jeho savosti a 
příprava podkladu pro další nátěr. Nejedná se o ochranu zdí před vlhkem!

Kdy nanést penetrační nátěr

Penetrační nátěr nejčastěji uplatňujeme, jedná-li se o zcela nové zdivo či omítku a naopak ze zdí, ze kterých byla seškrábána původní vrstva barvy či jiného nátěru. Aplikace se provádí pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistolí. V případě hodně narušené struktury a zvětralých zdí je ovšem potřeba ještě dalších stavebních zásahů, jelikož penetrační nátěr proniká pouze do hloubky 1 mm.

Tip - do penetračního nátěru lze přidat trochu barvy, kterou se bude malovat. Je-li barva kvalitní a vysoce kryje, často ušetříte druhý nátěr.

Penetrační nátěr vám ušetří spoustu nepříjemností

Při nepoužití penetračního nátěru se mohou objevit tyto problémy:

  • skvrny a nerovnoměrný nátěr
  • malba se odlupuje
  • původní malba se nalepuje na váleček
  • opakované nátěry - vyšší spotřeba barvy

Druhy penetrací

Penetrační nátěr volte dle použitého povrchu a typu barvy, kterou budete malovat. Penetrace na vnitřní použití je jiná než na venkovní fasádu nebo třeba na sanační omítky. Doporučujeme nechat si poradit v prodejně barev. Může se vám stát, že zakoupíte nekvalitní výrobek za neadekvátní cenu. V naší prodejně vám ochotně poradíme jaký penetrační nátěr a barvy jsou pro vás vhodné.

+420 722 924 741